Contact


Voorzitter:   Jos de Boer, voorzitter
Secretaris/Penningmeester    Jaap Kiewiet, penningmeester
Lid van bestuur Floris Berkhout 
Lid van bestuur

Stephan Smedes

Lid van bestuur Hendrik Dales
Fotograaf Cris Bomekamp

Voor al u vragen, opmerkingen, suggesties kunt u ons mailen via: info@ijsverenigingloppersum.nl

Ibannummer ijsvereniging: NL40 RABO 0337 2604 78